کارگاه فنی هیدروکلینیک

 در زمینه ماشین سازی

۱- ساخت کامل پمپ های تزریق بتون زمینی با ظرفیت های مختلف و گارانتی و خدمات پس از فروش

۲- ساخت دستگاه پایپ جکینگ در ظرفیت های مختلف.

۳- ساخت دستگاه پمپ تزریق(گروه سیمان) جهت استفاده در پروژه های ساخت تونل

۴- ساخت پاوریک هیدرولیکی با ظرفیت های مختلف جهت کاربری گوناگون

 

 بازسازی قطعات ماشین آلات عمرانی

۱- بازسازی و نوسازی و ساخت جک ها شیرها و ادوات هیدرولیکی

۲- ساخت بازسازی و نوسازی گیربکس ها و دنده های مربوط به ماشین آلات راهسازی

۳- بازسازی آهنگری و شاسی کشی دکل پمپ های انتقال بتون و جک و تلسکوپ های جرثقیل اصلاح و بازسازی سازه های شکسته ماشین آلات راهسازی و عمرانی

۴- ثابت تراشی محل مفصل ها و محل اتصالات روی بدنه ماشین آلات

 

کارگاه فنی هیدروکلینیک

در زمینه ماشین سازی

۱- ساخت کامل پمپ های تزریق بتون زمینی با ظرفیت های مختلف و گارانتی و خدمات پس از فروش

۲- ساخت دستگاه پایپ جکینگ در ظرفیت های مختلف.

۳- ساخت دستگاه پمپ تزریق(گروه سیمان) جهت استفاده در پروژه های ساخت تونل

۴- ساخت پاوریک هیدرولیکی با ظرفیت های مختلف جهت کاربری گوناگون

 

بازسازی قطعات ماشین آلات عمرانی

۱- بازسازی و نوسازی و ساخت جک ها شیرها و ادوات هیدرولیکی

۲- ساخت بازسازی و نوسازی گیربکس ها و دنده های مربوط به ماشین آلات راهسازی

۳- بازسازی آهنگری و شاسی کشی دکل پمپ های انتقال بتون و جک و تلسکوپ های جرثقیل اصلاح و بازسازی سازه های شکسته ماشین آلات راهسازی و عمرانی

۴- ثابت تراشی محل مفصل ها و محل اتصالات روی بدنه ماشین آلات

 

کارگاه فنی هیدروکلینیک

IMG_0017

در زمینه ماشین سازی

۱- ساخت کامل پمپ های تزریق بتون زمینی با ظرفیت های مختلف و گارانتی و خدمات پس از فروش

۲- ساخت دستگاه پایپ جکینگ در ظرفیت های مختلف.

۳- ساخت دستگاه پمپ تزریق(گروه سیمان) جهت استفاده در پروژه های ساخت تونل

۴- ساخت پاوریک هیدرولیکی با ظرفیت های مختلف جهت کاربری گوناگون

 

بازسازی قطعات ماشین آلات عمرانی

۱- بازسازی و نوسازی و ساخت جک ها شیرها و ادوات هیدرولیکی

۲- ساخت بازسازی و نوسازی گیربکس ها و دنده های مربوط به ماشین آلات راهسازی

۳- بازسازی آهنگری و شاسی کشی دکل پمپ های انتقال بتون و جک و تلسکوپ های جرثقیل اصلاح و بازسازی سازه های شکسته ماشین آلات راهسازی و عمرانی

۴- ثابت تراشی محل مفصل ها و محل اتصالات روی بدنه ماشین آلات

 

کارگاه فنی هیدرو کلینیک

در زمینه ماشین سازی

۱- ساخت کامل پمپ های تزریق بتون زمینی با ظرفیت های مختلف و گارانتی و خدمات پس از فروش

۲- ساخت دستگاه پایپ جکینگ در ظرفیت های مختلف.

۳- ساخت دستگاه پمپ تزریق(گروه سیمان) جهت استفاده در پروژه های ساخت تونل

۴- ساخت پاوریک هیدرولیکی با ظرفیت های مختلف جهت کاربری گوناگون

 

 بازسازی قطعات ماشین آلات عمرانی

۱- بازسازی و نوسازی و ساخت جک ها شیرها و ادوات هیدرولیکی

۲- ساخت بازسازی و نوسازی گیربکس ها و دنده های مربوط به ماشین آلات راهسازی

۳- بازسازی آهنگری و شاسی کشی دکل پمپ های انتقال بتون و جک و تلسکوپ های جرثقیل اصلاح و بازسازی سازه های شکسته ماشین آلات راهسازی و عمرانی

۴- ثابت تراشی محل مفصل ها و محل اتصالات روی بدنه ماشین آلات

 

کارگاه فنی هیدروکلینیک

در زمینه ماشین سازی

۱- ساخت کامل پمپ های تزریق بتون زمینی با ظرفیت های مختلف و گارانتی و خدمات پس از فروش

۲- ساخت دستگاه پایپ جکینگ در ظرفیت های مختلف.

۳- ساخت دستگاه پمپ تزریق(گروه سیمان) جهت استفاده در پروژه های ساخت تونل

۴- ساخت پاوریک هیدرولیکی با ظرفیت های مختلف جهت کاربری گوناگون

 

 بازسازی قطعات ماشین آلات عمرانی

۱- بازسازی و نوسازی و ساخت جک ها شیرها و ادوات هیدرولیکی

۲- ساخت بازسازی و نوسازی گیربکس ها و دنده های مربوط به ماشین آلات راهسازی

۳- بازسازی آهنگری و شاسی کشی دکل پمپ های انتقال بتون و جک و تلسکوپ های جرثقیل اصلاح و بازسازی سازه های شکسته ماشین آلات راهسازی و عمرانی

۴- ثابت تراشی محل مفصل ها و محل اتصالات روی بدنه ماشین آلات